Guangming Online> Life

In pics: azalea flowers on Gaomu Mountain in E China's Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-PAN'AN-FLOWERS (CN)

Photo taken on April 24, 2019 shows azalea flowers on the Gaomu Mountain in Pan'an County, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

[ Editor: zyq ]