Guangming Online> Picture

Scenery of Penghu, SE China's Taiwan

CHINA-TAIWAN-PENGHU-SCENERY (CN)

Tourists enjoy themselves on the coastline of Wang'an in Penghu County, southeast China's Taiwan, May 10, 2019. (Xinhua/Zhang Guojun)

[ Editor: Zhang Zhou ]