Guangming Online> Picture

Tourists view azalea flowers at Hongxing Volcanic Geological Park in Heilongjiang

CHINA-HEILONGJIANG-YICHUN-AZALEA (CN)

Photo taken on May 14, 2019 shows azalea flowers at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Wang Jianwei)

[ Editor: Zhang Zhou ]