Guangming Online> China

Third World Intelligence Congress opens in China's Tianjin

CHINA-TIANJIN-WORLD INTRLLIFENCE CONGRESS (CN)

Robot Titan shows up during the Third World Intelligence Congress held in Tianjin, north China, May 16, 2019. The congress opened in northern China's Tianjin municipality on Thursday. (Xinhua/Yue Yuewei)

[ Editor: Zhang Zhou ]