Guangming Online> China

Scenery of Shajiabang Scenic Spot in Changshu, E China

CHINA-JIANGSU-CHANGSHU-SHAJIABANG-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on May 18, 2019 shows the scenery of Shajiabang Scenic Spot in Changshu, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

[ Editor: Zhang Zhou ]