Guangming Online> China

Azalea flowers bloom in north China's Inner Mongolia

CHINA-INNER MONGOLIA-HULUN BUIR-AZALEA (CN)

Photo taken on May 19, 2019 shows azalea flowers in Dahinggan Mountains in Ergun, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Liu Lei)

[ Editor: Zhang Zhou ]