Guangming Online> Picture

In pics: rural support in Lincheng Town, China's Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-RURAL SUPPORT (CN)

Qiu Rumin, apiculture leader of Lincheng Town, gives technical guidance to low-income farmers in Lincheng Town of Changxing County, east China's Zhejiang Province, on May 20, 2019. (Xinhua/Xu Yu)

[ Editor: Zhang Zhou ]