Guangming Online> China

Azalea flowers bloom on Mount Emei, China's Sichuan

CHINA-SICHUAN-AZALEA BLOSSOM (CN)

Photo taken on May 21, 2019 shows azalea blossoms on Mount Emei in southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Yang Zongyou)

[ Editor: Zhang Zhou ]