Guangming Online> China

Morning scenery of Hongcun Village scenic spot in Anhui

CHINA-ANHUI-HONGCUN VILLAGE-MORNING (CN)

Tourists visit the Hongcun Village scenic spot in Yixian County, east China's Anhui Province, on May 22, 2019. (Xinhua/Liu Junxi)

[ Editor: Zhang Zhou ]