Guangming Online> China

Guizhou section of Tongren-Huaihua highway completed

CHINA-GUIZHOU-TONGREN-HUAIHUA HIGHWAY (CN)

Aerial photo taken on May 22, 2019 shows the Jinjiang grand bridge on the Tongren-Huaihua highway in southwest China's Guizhou Province. The construction of 33.778-kilometer-long Guizhou section of Tongren-Huaihua highway was completed on Tuesday. (Xinhua/Tao Liang)

[ Editor: Zhang Zhou ]