Guangming Online> Picture

Scenery of Mount Emei in China's Sichuan

CHINA-SICHUAN-MOUNT EMEI-SCENERY (CN)

Photo taken on May 22, 2019 shows the morning scenery of Mount Emei in southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Yang Zongyou)

[ Editor: Zhang Zhou ]