Guangming Online> China

Morning scenery of Longchuan village in China's Anhui

CHINA-ANHUI-LONGCHUAN-SUNRISE (CN)

Villagers walk on a bridge at Longchuan village in Jixi County, east China's Anhui Province, on May 23, 2019. (Xinhua/Liu Junxi)

[ Editor: Zhang Zhou ]