Guangming Online> Picture

Aerial view of terraced fields in Gandong Township, China's Guangxi

CHINA-GUANGXI-RONGSHUI-TERRACED FIELDS (CN)

Aerial photo taken on May 23, 2019 shows a view of terraced fields in Gandong Township of Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Huang Xiaobang)

[ Editor: Zhang Zhou ]