Guangming Online> Picture

Scenery of Qingtian County, east China's Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-QINGTIAN-ENVIRONMENT (CN)

Aerial photo taken on May 23, 2019 shows a night view of Qingtian County, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

[ Editor: Zhang Zhou ]