Guangming Online> Picture

Scenery of West Lake in Hangzhou, China's Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-HANGZHOU-WEST LAKE(CN)

Aerial photo taken on May 24, 2019 shows scenery of the West Lake in Hangzhou, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Huang Zongzhi)

[ Editor: Zhang Zhou ]