Guangming Online> Picture

In pics: wild animals in Nagqu, SW China's Tibet

CHINA-TIBET-WILD ANIMALS (CN)

Photo taken on May 24, 2019 shows Tibetan wild donkeys in Shuanghu County of Nagqu, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

[ Editor: Zhang Zhou ]