Guangming Online> China

Scenery of Lancang Lahu Autonomous County in China's Yunnan

CHINA-YUNNAN-LANCANG-SCENERY AND TEA PLANTING (CN)

Women pick tea leaves on Jingmai Mount in Lancang Lahu Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, May 30, 2019. (Xinhua/Yang Zongyou)

[ Editor: Zhang Zhou ]