Guangming Online> Culture

Scenery of waterfalls in Chishui, SW China's Guizhou

CHINA-GUIZHOU-CHISHUI-WATERFALLS (CN)

Photo taken on June 4, 2019 shows waterfalls in Sidonggou scenic spot in Chishui, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Zheng Yaning)

[ Editor: WPY ]