Guangming Online> Picture

In pics: wild birds at Ulunggur Lake National Wetland Park in Xinjiang

CHINA-XINJIANG-ULUNGGUR LAKE-WILD BIRDS (CN)

Egrets are seen at the Ulunggur Lake National Wetland Park in Altay, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, June 9, 2019. (Xinhua/Ding Lei)

[ Editor: Zhang Zhou ]