Guangming Online> Culture

Visitors view exhibits at Henan Museum in Zhengzhou

CHINA-ZHENGZHOU-MUSEUM-HOLIDAY (CN)

A child views exhibits of intangible cultural heritage in Henan at Henan Museum in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, June 9, 2019. (Xinhua/Li An)

[ Editor: Zhang Zhou ]