Guangming Online> China

Liujiang River in S China's Guangxi sees 1st flood peak this year

#CHINA-GUANGXI-LIUZHOU-FLOOD PEAK (CN)

Aerial photo taken on June 10, 2019 shows Liujiang River in Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Due to downpours in the upper reach of the Liujiang River, the first flood peak of the river arrived in Liuzhou on Monday. (Xinhua/Li Hanchi)

[ Editor: Zhang Zhou ]