Guangming Online> Editor’s Pick

2nd China-South Asia Cooperation Forum held in Yunnan

CHINA-YUNNAN-YUXI-CSACF (CN)

A delegate speaks during the 2nd China-South Asia Cooperation Forum (CSACF) held in Yuxi City, southwest China's Yunnan Province, June 10, 2019. (Xinhua/Jiang Wenyao)

[ Editor: Zhang Zhou ]