Guangming Online> China

People walk on 2.5-km fluorescent walkway in Shenyang

CHINA-SHENYANG-FLUORESCENT WALKWAY (CN)

People walk on the 2.5-km fluorescent walkway at Mozishan Park in Shenyang, capital of northeast China's Liaoning Province, June 10, 2019. (Xinhua/Yang Qing)

[ Editor: Zhang Zhou ]