Guangming Online> Culture

Double rainbow brightens sky over Changchun, NE China

CHINA-JILIN-CHANGCHUN-RAINBOW (CN)

Aerial photo shows double rainbow arching across Changchun City, northeast China's Jilin Province, on June 11, 2019. A double rainbow brightened the sky over Changchun City after a strong rainfall hit the city. (Xinhua/Xu Chang)

[ Editor: WPY ]