Guangming Online> Picture

Scenery of Guanshan Grassland in Baoji, NW China's Shaanxi

CHINA-SHAANXI-BAOJI-GUANSHAN GRASSLAND (CN)

Aerial photo taken on June 13, 2019 shows the view of Guanshan Grassland at Longxian County in Baoji, northwest China's Shaanxi Province. (Xinhua/Tao Ming)

[ Editor: Zhang Zhou ]