Guangming Online> Editor’s Pick

Villagers drying wheat in China's Shanxi

#CHINA-SHANXI-YUNCHENG-FARM WORK (CN)

Aerial photo taken on June 13, 2019 shows villagers drying wheat at Guangcun Village of Zezhang Township in Yuncheng City, north China's Shanxi Province. (Xinhua/Gao Xinsheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]