Guangming Online> China

Emergency rescue drill held near Wusongkou Port in Shanghai

CHINA-SHANGHAI-EMERGENCY RESCUE DRILL (CN)

Photo taken on June 24, 2019 shows an emergency rescue drill near Wusongkou Port in east China's Shanghai. An emergency rescue drill was held on Monday near Wusongkou Port in Shanghai. The drill simulated an emergency situation where a cargo ship had collided with a cruiser. (Xinhua/Chen Fei)

[ Editor: Zhang Zhou ]