Guangming Online> Picture

In pics: Baiyanghe wind power field in Turpan, China's Xinjiang

CHINA-XINJIANG-WIND POWER (CN)

A patrol car is seen at the Baiyanghe wind power field in Turpan, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, June 27, 2019. (Xinhua/Wang Fei)

[ Editor: Zhang Zhou ]