Guangming Online> Picture

In pics: lotus flowers after rainfall in Shijiangzhuang

#CHINA-HEBEI-SHIJIAZHUANG-LOTUS (CN)

Photo taken on July 9, 2019 shows the lotus flower after a rainfall at Ping'an Park in Shijiazhuang, capital of north China's Hebei Province. (Photo by Chen Qibao/Xinhua)

[ Editor: Zhang Zhou ]