Guangming Online> Editor’s Pick

1st 5G bank opens in Beijing

(BeijingCandid)CHINA-BEIJING-5G-BANK (CN)

Photo taken with a mobile phone shows the first 5G bank opening in Beijing, capital of China, July 11, 2019. (Xinhua/Chen Xu)

[ Editor: Zhang Zhou ]