Guangming Online> Editor’s Pick

Tourists visit scenic spot of Riyue Tan in SE China's Taiwan

CHINA-NANTOU-RIYUE TAN-TOURISM (CN)

Photo taken on July 11, 2019 shows the scenery of the scenic spot of Riyue Tan, or the Sun Moon Lake, in Nantou County, southeast China's Taiwan. (Xinhua/Zhu Xiang)

[ Editor: Zhang Zhou ]