Guangming Online> Editor’s Pick

Tourists view lotus flowers in Wufu Town, Fujian

CHINA-FUJIAN-WUYISHAN-LOTUS FLOWERS (CN)

Photo taken on July 12, 2019 shows a seedpod of lotus in Wufu Town, Wuyishan, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Zhang Guojun)

[ Editor: Zhang Zhou ]