Guangming Online> Pet

Birds seen at Wuyuan River Wetland Park in south China's Hainan

CHINA-HAINAN-HAIKOU-WETLAND PARK-BIRDS (CN)

An oriental magpie robin is seen at Wuyuan River Wetland Park in Haikou, capital of south China's Hainan Province, July 14, 2019. (Xinhua/Yang Guanyu)

[ Editor: Shi Ruoqi ]