Guangming Online> China

"Guangxi Day" event held at Beijing International Horticultural Exhibition

CHINA-BEIJING-HORTICULTURAL EXPO-GUANGXI DAY (CN)

Tourists visit the Guangxi Garden during the "Guangxi Day" event at the Beijing International Horticultural Exhibition in Beijing, capital of China, July 18, 2019. The "Guangxi Day" event was held at the Beijing International Horticultural Exhibition on Thursday. (Xinhua/Ju Huanzong)

[ Editor: Zhang Zhou ]