Guangming Online> Pet

Zhalong National Nature Reserve, major habitat for red-crowned cranes

CHINA-HEILONGJIANG-RED-CROWNED CRANES (CN)

Red-crowned cranes are seen at Zhalong National Nature Reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, July 23, 2019. Zhalong National Nature Reserve is a major habitat for red-crowned cranes. (Photo by Sun Xiaoyu/Xinhua)

[ Editor: Shi Ruoqi ]