Guangming Online> Pet

In pics: night herons at Shanghai Zoo

CHINA-SHANGHAI-ZOO-BIRD (CN)

A night heron is seen at the Shanghai Zoo in east China's Shanghai, Aug. 3, 2019. (Xinhua/Zhang Jiansong)

[ Editor: Shi Ruoqi ]