Guangming Online> Life

In pics: blooming sunflowers in Baiyin, northwest China's Gansu

CHINA-GANSU-BAIYIN-SUNFLOWER (CN)

Photo taken on Aug. 13, 2019 shows blooming sunflowers in Sitan Township of Jingtai County in Baiyin, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)

[ Editor: Shi Ruoqi ]