Guangming Online> Editor’s Pick

Rural scenery of Liuguang Village in SW China's Guizhou

CHINA-GUIZHOU-RURAL SCENERY (CN)

Aerial photo taken on Aug. 27, 2019 shows the rural scenery of Liuguang Village in Wantanhe Township of Longli County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

[ Editor: WPY ]