Guangming Online> Editor’s Pick

Rice harvested in Nanchang, E China's Jiangxi

CHINA-JIANGXI-NANCHANG-HARVEST (CN)

Aerial photo taken on Sept. 27, 2019 shows farmers harvesting rice with reapers in Tankou Village of Nanchang County in Nanchang, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

[ Editor: SRQ ]