Guangming Online> Life

Autumn scenery of Huancai Lake in NW China's Xinjiang

Autumn scenery of Huancai Lake in NW China's Xinjiang

Aerial photo taken on Oct. 6, 2019 shows the autumn scenery of Huancai Lake, Yanchi Township, Yiwu County, Hami City, northweat China's Xinjiang Uygur Autonomous Regino. (Niu Shupei/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]