Guangming Online> Culture

Kunqu opera show depicts early life of Peking opera master Mei Lanfang

CHINA-JIANGSU-NANJING-KUNQU OPERA-MEI LANFANG (CN)

 

A performer acts in an original modern Kunqu opera show depicting the early life of Peking opera master Mei Lanfang in Nanjing, capital of east China's Jiangsu Province, Oct. 9, 2019. (Xinhua/Ji Chunpeng)

[ Editor: WPY ]