Guangming Online> Culture

Autumn scenery of SW China's Tibet

CHINA-TIBET-AUTUMN SCENERY (CN)

A truck runs on a road in Xainza County, Nagqu, southwest China's Tibet Autonomous Region, Oct. 12, 2019. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

[ Editor: WPY ]