Guangming Online> Life

Autumn scenery of Xinduqiao Town in Kangding, China's Sichuan

CHINA-SICHUAN-KANGDING-AUTUMN SCENERY (CN)

Photo taken on Oct. 16, 2019 shows the autumn scenery of Xinduqiao Town in Kangding, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)

[ Editor: SRQ ]