Guangming Online> Life

Autumn scenery of Shuiwa Township in China's Sichuan

CHINA-SICHUAN-AUTUMN SCENERY (CN)

Photo taken on Oct. 30, 2019 shows the autumn scenery of Dongsong Township in Xiangcheng County, Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)

[ Editor: SRQ ]