Guangming Online> Sports

FIVB Beach Volleyball World Tour 2019

FIVB Beach Volleyball World Tour 2019

China’s Wen Shuhui/Wang Jingzhe defeat the French team 2-0 to advance to the Qinzhou Open semi-finals at the FIVB Beach Volleyball World Tour in Qinzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, on Nov. 2nd, 2019. (Zhao Jianwei/Guangming Picture)

[ Editor: ZY ]