Guangming Online> Editor’s Pick

Xiaopu Township in China's Zhejiang upgrades tourism services to boost rural economy

CHINA-ZHEJIANG-CHANGXING-SCENERY (CN)

A sightseeing train runs through a flower field in Xiaopu Township of Changxing County, east China's Zhangjiang Province, Nov. 6, 2019. Xiaopu township upgraded tourism services in recent years to attract more visitors and boost the rural economy. (Xinhua/Xu Yu)

[ Editor: SRQ ]