Guangming Online> Editor’s Pick

Aerial view of Wulian Mountain, Jiuxian Mountain national geopark

Aerial view of Wulian Mountain, Jiuxian Mountain national geopark

Aerial photo taken on Nov. 6, 2019 shows the scenery of Wulian Mountain and Jiuxian Mountain national geopark in Wulian County in Rizhao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Wang Kai)

[ Editor: SRQ ]