Guangming Online> Editor’s Pick

View of Lushan Xihai Lake in east China's Jiangxi

CHINA-JIANGXI-LUSHAN-XIHAI LAKE-AERIAL VIEW (CN)

 

Aerial photo taken on Nov. 9, 2019 shows a view of the Lushan Xihai Lake in east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Zhou Mi)

[ Editor: WPY ]