Guangming Online> Editor’s Pick

Scenery of larch forest in Xuyi, E China's Jiangsu

CHINA-JIANGSU-XUYI-CHINESE LARCH (CN)

Aerial photo taken on Nov. 28, 2019 shows a boat riding past Chinese larch forest in Xuyi, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Yang Lei)

[ Editor: ZY ]