Guangming Online> Editor’s Pick

In pics: white cranes in wetland of Wuxing Farm in Nanchang, E China

CHINA-JIANGXI-NANCHANG-WHITE CRANE (CN)

White cranes rest in a wetland of Wuxing Farm in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Dec. 3, 2019. (Xinhua/Zhou Mi)

[ Editor: SRQ ]